Suradnja u predstavi Zagreb nou

U suradnji s kazalinim skupinama Montastroj i Banana Guerilla sudjelovali smo u dokumentarnom performansu !ZAGREB NOU! – na odreenim lokacijama u gradu Zagrebu koja su odreena mjesta zloina i nerazrijeenih ubojstava iz blie povijesti Zagreba.

Performance se izvodio u toku noi 24.- 25. travnja te 25.- 26. travnja 2009.

Glazbeni ansambl Trenjevka na projektu Zagreb Nou

Vie tome na stranicama Montastroja, a o tome su pisali u Novom listu:
Trenjevka na Novom listu

te na TPortalu:
Trenjevka na Tportalu

Dogaaj je jo bio spomenut u na brojnim portalima poput Monitor.hr, Net.hr,
Trenjevka na Net.hr
ena.hr, Never2Much.info, Javno.com, Kulturpunkt, Kamo.hr, Teatar.hr.

to se tie Jutarnjeg lista, izaao je iscrpan lanak o cjelokupnom performanceu, na kojem nismo ba najbolje opisani.
Trenjevka na Jutarnjem portalu

isti ovakav tekst je zajedno sa naom fotografijom izaao i u Jutarnjem listu 26.04.2009.

Trenjevka u Jutarnjem
Nije mi jasno zato smo navedeni kao “skupina djevojaka” kada je bilo i podosta mukih koji i sviraju i pjevaju, moda tamburae nije primijetio. Osim toga na repertoaru za taj dogaaj nismo imali niti jednu “uasnu zagorsku pjesmu” a to je sigurno jer nismo pjevali ni svirali niti jednu zagorsku pjesmu uope, tako da mi taj komentar uope nije jasan.

One Comment:

  1. Pingback: Samo jedan dan ivota – Zagreb nou « Glazbeni Ansambl Trenjevka

Comments are closed