Protuletje se odpira

Glazbeni ansambl Trešnjevka izvodi “Protuletje se otpira” na pokladnom koncertu 2003.

Tekst pjesme

Protuletje se otpira

x x x / narodna iz Meðimurja
zapis: Franjo Kuhaè
glazbena obradba: Božo Potoènik
Izvedba G.A.„Trešnjevka”

Protuletje se otpira, moje srce nema mira,
protuletje, haj, se otpira, moje srce nema mira. – 2x
Nema mira nit pokoja dok ne reèeš kaj buš moja,
nema mira, haj, nit pokoja, dok ne reèeš kaj buš moja. – 2x

Cveti meni fijolica dok sam mlada divojèica
Cveti meni, haj, fijolica dok sam mlada divojèica. – 2x

Da veè ne bom divojèica, ne bo za me fijolica.
Da veè ne bom, haj, divojèica, ne bo za me fijolica. – 2x

Cveti, cveti, fijolica, brala bu te divojèica,
Cveti, cveti, haj, fijolica, brala bu te divojèica. – 2x

Divojèica bu te brala, pak te bude meni dala,
Divojèica bu te brala, pak te bude meni dala. – 2x

Comments are closed