Pisan vuzam prošao

Glazbeni ansambl Trešnjevka izvodi “Pisan vuzam prošao”

Tekst pjesme:

“Pisan vuzam prošao”

Pisan Vuzam prošao, zelen Juraj došao
iz zelene gore u vo ravno pole.
Donesel je travicu, laket dugu mladicu.

Dajte, darujte, Juru zelenog! – 2x

Kud vam Jura hodi, tud vam polje rodi.
Mi Juraja nosimo, sebi dare prosimo.

Dajte, darujte, Juru zelenog! – 2x

Ajte kuma u komaru, nos’te jaja u košaru,
Nedajte nam dugo stati pred svojemi vrati,
nije Juro saki dan već na leto jedan dan.

Dajte, darujte, Juru zelenog! – 2x

Mi vam falim, Bog vam plati
i Marija Božja mati.

Dajte, darujte, Juru zelenog! – 2x

Comments are closed