Oj Djevojko Moja

Nastup ženskog vokalnog ansambla na natjecanju zborova u Zagrebu 17.04.2010.

Solistica: Marija Kovačec

Comments are closed