Čula jesam da se dragi ženi

Jedna Marica iz Koprivničkog Ivanca pripovijedala je ovako: čula jesam, veliju ljudi – da se moj dragi ženi s drugom. I kaj bi mu čovek rekel? Da je fakin i niÅ¡koristi. Običan jedan – znate već kaj. Običan luftiguz i – kak bi fine gospoÄ‘e z grada rekle da je on – joj, to nemrem ni povedati. Bi morala na spoved iti. Al bu si on to zapamtil. Dobil bu od mene lepi poklon za venčanje. Dobil bu svojeg sineka na dar. I tako je nastala pjesma “ÄŒula jesam da se dragi ženi”. (Po zapisu V.Žganeca obradio B.Potočnik)

Sa snimanja CD-a, 30.06.2005

Tekst pjesme
Čula jesam da se dragi ženi

x x x / narodna iz Koprivničkog Ivanca, Podravina
zapis: Vinko Žganec
glazbena obradba: Božo Potočnik
Izvedba G.A. Trešnjevka

Čula jesam da se dragi ženi, srce moje,
Nek se ženi, to je drago meni, srce moje.
Jagoda malena, jagoda črlena,
pozdravi mi v Koprivnici dragoga.

I ja ću mu u svatove doći, srce moje,
i ja ću mu lepi dar donesti, srce moje.
Jagoda malena, jagoda črlena,
pozdravi mi v Koprivnici dragoga.

V levoj ruki kitu ružmarina, srce moje,
v desnoj ruki malenoga sina, srce moje.
Jagoda malena, jagoda črlena,
pozdravi mi v Koprivnici dragoga.

Comments are closed